Kulturskolan får nästan 700 000 från Kulturrådet

Foto: Mostphotos.

Att stärka kulturskolan på orterna runt om i kommunen och arbeta med delaktighet och psykiskt välmående med målgrupper som vanligtvis inte kommer till kulturskolan. Det är vad de 696 100 kronorna ska användas till.

- Vi är fantastiskt glada för att vi beviljades det här bidraget från Kulturrådet. Nu kan vi fortsätta att utveckla kulturskolan, säger Elin Sundberg, kulturchef i Ljusdals kommun.

Även förra året sökte och beviljades kulturskolan utvecklingsbidrag från Kulturrådet.
- Då fick vi 319 000 kronor och kunde starta Bild och form i Los och Ljusdal. Vi erbjöd både öppna och traditionella kurser och nådde barn och unga vi tidigare inte nått, säger Elin Sundberg.

Med förra årets pengar utökades också teaterverksamhet i Färila och Järvsö. Det är satsningar som kulturskolan vill fortsätta utveckla med årets beviljade pengar.
- Vi vill starta fler projekt och vi vill nå barn och unga med funktionsvariationer och stärka kulturskolan på orterna runt om i vår kommun, säger Elin Sundberg, kulturchef i Ljusdals kommun.

Kulturrådets utvecklingsbidrag är riktat till kulturskolor. Syftet med utvecklingsbidraget är att främja den kommunala kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt.