Kulturella insatser uppmärksammas

Blå och gul blombukett

Hälsinglands folktro och sägner, berättandet och skådespelargärningen står i fokus då Ljusdals kommun delar ut 2019 års kulturstipendium och kulturdiplom.

Robert Fors och Viktor Hansson tilldelas kulturstipendiet med motiveringen: För ett mångfacetterat levandegörande av Hälsinglands folktro och sägner. De båda stipendiaterna får dela på prissumman 25 000 kr.

Samtidigt med kulturstipendiet delas också kommunens kulturdiplom ut och det tillfaller i år Marie Richardson med motiveringen: För en framstående, folkkär och gedigen skådespelargärning inom teater, film och tv. Marie får i samband med diplomet även ett konstverk som gjorts av Erik Berg.

Ljusdals kommuns kulturstipendier är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser inom samhällslivets alla områden. Kulturstipendierna utdelas till personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och verksamma i Ljusdals kommun, eller har annan särskild anknytning till kommunen.