Krisberedskapsveckan startar - ska öka människors beredskap

Nu är det dags för den årliga Krisberedskapsveckan. Ljusdals kommun uppmärksammar detta genom bland annat belysa samarbetet med Röda Korset och informera från räddningstjänsten i Ljusdal.

Människors vilja att hjälpa varandra vid allvarliga händelser och samhällskriser, liksom att inte låta konspirationsteorier och falsk information få tolkningsföreträde, är grundläggande för att vi tillsammans ska kunna möta olika hot mot vårt öppna samhälle. Krisberedskapsveckan uppmärksammar hur vi alla genom enkla gärningar i vardagen kan ta ansvar för den egna beredskapen och samtidigt stärka hela samhällets motståndskraft. Det kan till exempel vara att handla mat åt en granne, vara källkritisk eller att stärka den egna självförsörjningen.

Individen har ett stort eget ansvar.
Under pandemin har många människor bidragit till en minskad smittspridning genom ansvarsfulla vardagsgärningar. MSB:s undersökning Hemberedskap 2021, som genomfördes i februari i år, visar att 74 procent tycker att individen har ett stort eget ansvar vid kriser. 58 procent kan tänka sig att dela med sig i ganska eller mycket stor utsträckning av sin hemberedskap under en kris och 56 procent uppger att de har eller tänker stärka sin hemberedskap.

Under kampanjveckan ordnar Ljusdals kommun i samarbete med bland annat Ljusdal-Järvsö rödakorskrets följande aktiviteter:

 • Tisdagen den 28 september klockan 11.00 – 15.00
  PLATS: Riotorget, Ljusdal
  Ljusdal-Järvsö rödakorskrets finns på på plats vid Riotorget i Ljusdal för att informera om deras arbete. De visar bland annat upp Röda Korsets ”katastrofväska” som du som privatperson kan ha hemma för att vara förberedd vid en eventuell kris.
  På Riotorget finns även en tipsrunda där du kan testa dina kunskaper inför en kris. Tio personer har chans att vinna ett presentkort på 100 kronor från Ljusdals i Centrum.

 • Lördagen 2 oktober klockan 11.00 – 14.00
  PLATS: Riotorget, Ljusdal
  Ljusdal-Järvsö rödakorskrets finns på på plats vid Riotorget i Ljusdal för att informera om deras arbete. De visar bland annat upp Röda Korsets ”katastrofväska” som du som privatperson kan ha hemma för att vara förberedd vid en eventuell kris.
  På Riotorget finns även en tipsrunda där du kan testa dina kunskaper inför en kris. Tio personer har chans att vinna ett presentkort på 100 kronor från Ljusdals i Centrum.

 • Hela veckan:
  Under veckan kommer hemsidan ljusdal.se samt Ljusdals kommuns sociala medier uppdateras med information från bland annat räddningstjänsten och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Korta videoklipp publiceras där befäl Olle Björk tipsar allmänheten om hur de ska stå rustade vid en eventuell översvämning, eller vad man ska tänka på vid brandrisk.
  Ljusdals bibliotek kommer att ge boktips till den som vill läsa mer om hur du som individ kan vara förberedd vid en eventuell kris. Det finns även möjlighet att se hur en krislåda kan utformas.

Kampanjen som pågår 27 september – 3 oktober ska stärka människors motståndskraft inför kriser och ytterst krig. Årets kampanj lyfter särskilt vikten av att värna vårt öppna samhälle.