Kostservice får ansvaret för kommunens totala kostverksamhet

Vid sitt sammanträde den 4 november beslutade kommunfullmäktige att Kostservice kommer att få ansvaret för kommunens totala kostverksamhet.

Den totala livsmedelskostnaden i Ljusdals kommun omfattar drygt 16 miljoner kronor (baserat på 2018 års siffror) varav Kostservice i dag står för cirka 50 procent. Men en gemensam kostverksamhet kommer i sin tur leda till bättre kostnadskontroll, menar kostchef Maria Persson, som gjort utredningen som ligger till grund för beslutet.

Beslutet innebär att all personal vid samtliga tillagnings- och mottagningskök, som idag tillhör rektor vid gymnasiet samt förskolechef, övergår till att tillhöra Kostservice.

På vård- och omsorgsboendena finns i dag ingen fast kökspersonal. Där fortsätter vårdpersonalen sitt pågående samarbete kring måltider och måltidsmiljöer, med koststrategen inom Kostservice. Detta för att säkra en likartad måltidsordning och måltidsinnehåll vid samtliga boenden.

Köken på Hantverkargården och Källbackaserveringen berörs inte av fullmäktiges beslut.

Där ska kostchefen istället kontinuerligt konsultera och vägleda i kostfrågor.

För att få tid till en bra övergång för medarbetarna och för att få det praktiska arbetet inför övergången att löpa smidigt kommer omorganisationen att gälla först från den 1 januari 2020.

På det här sättet kan vi samla kompetensen inom ett och samma område och samtidigt kostnadseffektivisera. Vi kommer genom detta beslut att få en helhetssyn över verksamheten, både när det kommer till livsmedel och personal, säger kostchef Maria Persson.

För frågor, kontakta:
Kostchef Maria Persson
Tel: 0651-182 96
maria.persson@ljusdal.se