Kommunkurs om inköpsregler

Ljusdals kommuns anställda vill lära sig mer om regelverket kring upphandling och inköp. När kommunens inköpsenhet och Inköp Gävleborg bjöd in till informationsmöte tisdagen den 13 februari kom 35 personer.

Syftet med utbildningen var att öka kunskapen om Lagen om offentlig upphandling (LOU) så att inköpen underlättas och avtalstroheten ökar.

Inköp Gävleborg representerades av Maria Larsson och Henrik Thuresson (bilden). Från inköpsenheten deltog ekonomichef och tillförordnad inköpschef Tom Westerberg, inköpare Malin Sjöberg och skoglig förvaltare/inköpare Anders Dahlstrand

Tom Westerberg hälsade alla deltagare välkomna och uttryckte sin glädje över att så många var närvarande. Han presenterade sedan sig själv och medarbetarna på inköpsenheten och Inköp Gävleborg.

Maria Larsson och Henrik Thuresson tog därefter vid med seminariets program och svarade på frågor från deltagarna. Inköpsenhetens medarbetare kompletterade med svar på frågor om kommunens eget arbete inom området.

- Den stora uppslutningen och det positiva gensvaret från deltagarna vid sammankomsten visar på stort intresse för att utveckla kunskapen inom upphandlings- och inköpsområdet. Det är också vår målsättning med den här satsningen och det stimulerar oss att återkomma med flera utbildnings- och informationstillfällen, säger Tom Westerberg.

Kontaktperson:
Tom Westerberg
Ekonomichef och t f inköpschef, Ljusdals kommun
Tel: 0651-180 47
E-post: tom.westerberg@ljusdal.se