Kommunfullmäktige flyttat

Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 15 oktober är flyttat till den 5 november.

På kommunfullmäktiges extra sammanträde skulle val av kommunfullmäktiges presidium samt val av valberedning ha skett. Dessa val sker istället på kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november.