Kommunen vill utveckla gång- och cykelstråk

Kommunchef Nicklas Bremefors får i uppdrag att ta fram förslag till lösning för gång- och cykelvägar, alternativt cykelleder, mellan Ljusdal och Järvsö, Ljusdal och Färila och mellan Järvsö och Karsjö.

Kommunstyrelsen beslutade under dagen att ge kommunchef Nicklas Bremefors i uppdrag att ta fram kompletta förslag för gång- och cykelvägar, alternativt cykelleder, mellan Ljusdal och Järvsö, Ljusdal och Färila samt mellan Järvsö och Karsjö. När det gäller sträckan mellan Ljusdal och Järvsö ska förslaget även innefatta ett förhandlat förslag till avtal med Trafikverket som ska lösa möjligheten att använda en av de två nedlagda järnvägsbroarna vid Edänge.