Kommunen utökar platserna för daglig verksamhet

Sedan Unitis arbetsintegrerade sociala företag startade 1998 har Ljusdals kommun köpt platser för daglig verksamhet av dem. Unitis styrelse och Ljusdals kommun har nu i samförstånd sagt upp avtalet som upphör att gälla den 31 maj. I och med det kommer de 27 kunder som har sin dagliga verksamhet på Unitis att bli erbjudna sin plats i kommunens verksamhet från och med 1 juni.

Ljusdals kommun startar nu ett intensivt arbete att forma ny daglig verksamhet med kundens behov och önskemål i fokus. Bland annat behövs passande lokaler för samhällsintegrerad verksamhet som stärker deltagarnas möjlighet till ett självständigt liv.

Unitis del i det uppsagda avtalet handlar både om att deras lokal, Röda Kvarn, ännu inte godkänts för ändamålet av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Även IVO:s konstaterande att Unitis har ett godkänt platsantal för 10 personer, det vill säga för färre än de som idag har daglig verksamhet på Unitis. IVO har föreslagit Unitis fortsatt verksamhet med 10 kunder, men möjligheten att bedriva en daglig verksamhet med 10 platser har visat sig finansiellt svårt.

- Vi har genom åren varit väldigt nöjda med samarbetet med Unitis och jag känner stor tacksamhet för allt det som Unitis har betytt för kunderna. Jag förstår att den här processen är en stor omställning för kunderna och vi ska göra vårt allra bästa med att hitta så bra lösningar som möjligt, säger Barbro Keijzer, verksamhetschef för Stöd och omsorg , Ljusdals kommun.

Det är varje kommuns ansvar att bereda plats för daglig verksamhet för kunder som beviljats det enligt LSS, lagen om stöd och service. I nuläget finns Hantverkargården i Ljusdal som i olika arbetsgrupper bedriver daglig verksamhet enligt LSS.