Kommunens budget 2019

Pengasedlar

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 18 juni om budget för 2019 och långtidsplan för 2020-2021. Budgeten kan dock få ett annat utseende efter kommunfullmäktigemötet den 26 november.

När det är valår, som i år, ska kommunfullmäktige besluta om budgeten även i november.

På grund av det förväntade minusresultatet för kommunen i år på cirka 23 miljoner kronor ska kommunchef Nicklas Bremefors fram till november ta fram förslag till förändringar för en ekonomi i balans plus 20 miljoner kronor för oförutsedda kostnader.

Uppdraget till kommunchefen gäller hela kommunkoncernen och ska redovisas i kommunstyrelsen före kommunfullmäktiges budgetbeslut i november.

Mer om budgethanteringen finns under relaterade sidor här intill.