Kommunen kan utveckla gång- och cykelvägar genom pengar från Trafikverket

Bild: Mostphotos.

Ljusdals kommun har beviljats 636 500 kronor från Trafikverket och har redan börjat bygga nya gång- och cykelvägssträckor på Östernäs och i Ämbarbo i Ljusdal.

Syftet med Trafikverkets satsning är att främja hållbara stadsmiljöer, i ett så kallat stadsmiljöavtal, där stödet ska leda till ökade andel persontransporter med cykel eller kollektivtrafik. Kommunen ersätts med halva kostnaden för de nya gång- och cykelvägarna genom stadsmiljöavtalet med Trafikverket.

Som motprestation genomför kommunen kampanjen Vintercyklisten som syftar till att fler ska välja cykeln som transportmedel även på vintern. De som antas till Vintercyklisten ska cykla till och från jobbet minst tre dagar i veckan och registrera sina cykelresor med hjälp av en app. Alla deltagare får utrustning för säker vintercykling: dubbdäck, sadelskydd och reflexväst.

Kontakt Vintercyklisten
Johanna Sjölund, energi- och klimatrådgivare/hållbarhetssamordnare:
0651-76 13 15

Kontakt gång- och cykelvägar
Anders Berg, gatu- och parkchef: 0651-183 47