Kommunen får bidrag för skapande skola

Barn med penslar

Statens Kulturråd ger varje år statsbidrag till kulturell verksamhet i landets skolor och Ljusdals kommun har i år beviljats 600 000 kr för ändamålet.

Ljusdals kommun ansökte om 865 000 kr i bidrag. Av de 600 000 kr som nu tilldelats kommunen går 400 000 kr till grundskolan och 200 000 kr till förskolan för ett projekt som rör samtidskonst och barnkonventionen. Projektet betyder att alla barn från 4 år till årskurs 9 kommer att få uppleva och skapa konst tillsammans med olika samtidskonstnärer kring temat barnkonventionen som nästa år blir lag.

I år inkom 425 ansökningar till Statens Kulturråd om bidrag för kulturell verksamhet i skolan, med det sammanlagda begärda beloppet 298,7 miljoner kr. Av dessa beviljades 411 ansökningar och bidrag om totalt 174,8 miljoner kr. Pengarna fördelas på 264 kommuner och 114 friskolor samt två statliga skolor.