Kommunalt partistöd 2021

Partierna i kommunfullmäktige är berättigade till ett årligt kommunalt partistöd som betalas ut i juli. 

Det kommunala partistödet betalas ut enligt följande:

Socialdemokraterna 393 536 kronor.
Centerpartiet 174 064 kronor.
Sverigedemokraterna 146 630 kronor.
Moderaterna 146 630 kronor.
Vänsterpartiet 91 762 kronor.
Ljusdalsbygdens Parti 91 762 kronor.
Liberalerna 64 328 kronor.
Miljöpartiet 64 328 kronor.
Kristdemokraterna 36 894 kronor.

Enligt antagna regler i Ljusdals kommun ska kommunalt partistöd utgå med ett mandatbundet kommunalt partistöd och ett grundstöd. Grundstödet är 9 300 kronor per parti (20 procent av basbeloppet på 46 500 kronor för år 2019) och mandatstödet är 26 970 kronor (58 procent av basbeloppet för år 2019) per mandat i kommunfullmäktige.

Samtliga partier har lämnat redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport.