Kommunalt partistöd 2020

Partierna i kommunfullmäktige är berättigade till ett årligt kommunalt partistöd som betalas ut i juli. 

Det kommunala partistödet betalas ut enligt följande:

Socialdemokraterna 386 880 kronor.
Centerpartiet 171 120 kronor.
Sverigedemokraterna 144 150 kronor.
Moderaterna 144 150 kronor.
Vänsterpartiet 90 210 kronor.
Ljusdalsbygdens Parti 90 210 kronor.
Liberalerna 63 240 kronor.
Miljöpartiet 63 240 kronor.
Kristdemokraterna 36 270 kronor.

Enligt antagna regler i Ljusdals kommun ska kommunalt partistöd utgå med ett mandatbundet kommunalt partistöd och ett grundstöd. Grundstödet är 9 300 kronor per parti (20 procent av basbeloppet på 46 500 kronor för år 2019) och mandatstödet är 26 970 kronor (58 procent av basbeloppet för år 2019) per mandat i kommunfullmäktige.

Samtliga partier har lämnat redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport.