Kommunalt lönebidrag tas bort från 2021

Det kommunala lönebidraget till hembygdstjänst och idrottsföreningar tas bort från 1 januari 2021. Så beslutade samhällsservicenämnden den 11 februari.

Fritidsenheten vill omfördela resurser och genom att utarbeta ett nytt aktivt arbetssätt stötta föreningar på andra sätt än via lönebidrag. Arbetsförmedlingens nivå på bidrag påverkas inte av beslutet.

Att detta beslut har fattats tidigt år 2020 möjliggör en omställningstid för berörda föreningar att se över sin föreningsbudget inför 2021.