Kommunal mark ska upplåtas till odlingslotter

Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla en motion från Oscar Löfgren (V) om att upplåta kommunal mark för odling.

Redan idag upplåter Ljusdals kommun mark för odling på ett flertal områden, exempelvis i koloniområden. Oscar Löfgren (V) skriver i sin motion att han vill utöka dess områden för att ge fler möjlighet till odling.

En inventering kommer att påbörjas i syfte att hitta passande mark.