Klartecken för nya Ämbarbo förskola

Gläntans förskola i Ämbarboområdet i Ljusdal ska byggas om och byggas ut, för att därefter bli nya Ämbarbo förskola med sex avdelningar. Så beslutade kommunfullmäktige den 14 december.

I nya Ämbarbo förskola ska flera nuvarande förskoleenheter integreras. Ringblomman, Gläntans två avdelningar samt avdelningarna Diamanten och Rubinen i nuvarande Ämbarbo förskola.

En samordnad förskola ska ge bättre arbetsmiljö och effektivare drift. Trafiksäkerheten blir bättre samt att satsningen ska ge ett kök som klarar kraven på livsmedelshantering. De förväntade effekterna på den totala ekonomin handlar om minskade hyreskostnader och minskade kostnader för drift-, kök-, städ- och kost samt minskade vikariekostnader.