Kläppaängarnas naturreservat förberett för besökare

Bro och ramp vid Tingvallen samt Fågeltornet. Foto: Niklas Svensson.

De senaste dagarna har kommunens fritidsenhet utfört röjningsarbeten i Kläppaängarnas naturreservat. Vid Fågeltornet och Svinhammars udde har röjning gjorts för att förbättra sikten över vattnet. Vid Tingvallen har ett antal vindfällen som legat över vandringsstigen tagits bort och mellan vägen och älven innan Edängeforsen har sly röjts bort.

- Röjningsarbeten görs enligt en skötselplan för naturreservat. Det är bra att göra sådana arbeten utanför fåglarnas häckningssäsong som pågår ungefär från 1 maj till och med 31 juli. Lite längre fram i sommar ska vi också röja vid Edängeforsens badstrand, säger kommunekolog Niklas Svenson.

Kläppaängarna är ett av fem naturreservat i Ljusdals kommun. Reservatet ligger tre kilometer söder om Ljusdal och omfattar 181 ha. Kläppaängarna är ett av länets stora sammanhängande lövskogsområden där 65-årig björk dominerar. Reservatet förvaltas av Ljusdals kommun.