Jubileum för rösträttsreform

Idag är det 100 år sedan riksdagen beslutade att avskaffa den inkomstgraderade rösträtten och rösträtten för bolag och samtidigt beslutade att införa lika kommunal rösträtt samt politisk rösträtt för kvinnor.

Tidigare var det mycket små grupper i samhället som hade rätt att rösta till riksdagen. Förmögenhet, inkomst och kön avgjorde om man fick rösta eller inte.

För att uppmärksamma jubileet och rösträttsreformen hissar Ljusdals kommun idag den svenska flaggan vid Kommunhuset.


Källa: Riksdagen