Ja till byte av vägar i Ljusdal

Kommunfullmäktige sa på måndagskvällen ja till byte av ansvar för väghållningen när det gäller riksväg 84 i Ljusdal. Det innebär att Smedgatan/Kyrksjönäsvägen kan bli statlig riksväg och att kommunen är beredd att ta över N. Järnvägsgatan/Kyrkogatan.

Beslutet i kommunfullmäktige förutsätter dock att vägplanen inte får fastställas innan ett avtal för genomförandet har tagits fram och godkänts av både Ljusdals kommun och Trafikverket.

Kommunens tidigare krav på en cirkulationsplats vid Höga och att avvisa initiativ gällande näringsverksamhet längs Kyrksjönäsvägen gäller inte längre.