Järvsö först i Sverige med certifierat hållbarhetsarbete

Nu står det klart att Destination Järvsö är den första besöksdestinationen i Sverige som är internationellt certifierade i sitt hållbarhetsarbete. Efter fem års förarbete godkände det internationella certifieringsorganet EarthCheck i dagarna det gemensamma arbetet från Ljusdals kommun och Destination Järvsö AB.

- Sverige och hela Skandinavien kan lära sig mycket av det driv, passion och engagemang som Järvsö visat för att leverera mer hållbara resultat för sitt lokalsamhälle, säger Stewart Moore, VD och grundare av certifieringsorganet EarthCheck. Det är baserat i Brisbane, Australien, har mer än 30 års erfarenhet av att certifiera besöksnäring och innehar den högsta graden av ackreditering från FN:s råd för hållbar besöksnäring, Global Sustainable Tourism Council, GSTC.

- Från dag ett insåg de i Järvsö att de var tvungna att ta alla de små stegen för att samla in de nödvändiga data som krävs för att kunna mäta och jämföra sitt klimatavtryck. De insåg också att certifiering inte är ett mål i sig, det här är början på en längre hållbarhetsresa och är ett av många verktyg för att hjälpa företag och samhälle att mäta och spåra sina miljömässiga och sociala prestanda, fortsätter han. I och med certifieringen har Destination Järvsö visat vad som kan uppnås om alla är enade kring ett gemensamt mål.

EarthChecks Destination Standard är utformad för att ge lokala samhällen möjlighet att ta ansvar för sitt hållbarhetsarbete och ta vara på lokala initiativ. Standarden lyfter fram fördelarna med att lokalsamhället arbetar tillsammans för att uppnå hållbara resultat.

År 2016 inledde Destination Järvsö AB ett hållbarhetsprojekt som två år senare resulterade i att samarbetsparterna Destination Järvsö AB och Ljusdals kommun, med Stewart Moore på plats i Järvsö, tecknade avtal med EarthCheck som granskningsorgan. Redan vid den första workshopen var alla överens om att även om planer var viktiga så skulle alla förr eller senare behöva ta ansvar för sin del i att hjälpa destinationen att bli mer hållbar.

- Det som imponerade mest på mig när jag besökte Järvsö var den kollektiva vision som samarbetsparterna hade för destinationen. Här inkluderades allt ifrån skolbarn och lärare, aktivitetsbolag såväl som besökarna i destinationen. De insåg också att hållbarhet per definition måste vara en kontinuerlig process och att de planer som infördes skulle behöva vara tillräckligt dynamiska för att kunna anpassas till förändringar i miljön och det lokala samhället, förklarar Stewart Moore.

Glädje i destinationen för långsiktig strategi

I Ljusdals kommun och i Destination Järvsö välkomnas nyheten att de blivit godkända för certifiering med glädje. Det är ett stort steg för den lokala besöksnäringen där de enskilda företagen som samlas genom destinationsbolaget står i första ledet när gästen anländer. Kommunen har i sin tur huvudansvaret för många av de miljöfrågor som granskas, till exempel vattenförsörjning, avfallshantering och livsmedelssäkerhet.

- Samarbete är nyckeln. Ingen av parterna skulle ha kunnat genomföra detta utan den andra. Därtill är civilsamhällets delaktighet ännu en viktig förutsättning, inte minst för den sociala hållbarheten, förklarar Roland Hamlin, projektsamordnare på Ljusdals kommun.

Arbetet leds av ett Green Team med representanter för kommunen, destinationsbolaget och det ideellt baserade Järvsörådet. Ordförande för Green Team är Linnéa Van Wagenen, chef för kommunens enhet för strategisk och hållbar utveckling.

- Ljusdals kommun och Destination Järvsö har ett gemensamt intresse av att fler människor väljer att besöka kommunen. Några av dem väljer dessutom att flytta hit. Det här arbetet stärker naturligtvis både destinationens och kommunens trovärdighet och profil för den som vill värna om hållbarhet, säger hon.

Kommunens hållbarhetssamordnare Johanna Sjölund och Destination Järvsös projektledare Anna-Lena Wallin poängterar att det är nu det riktiga arbetet börjar. Certifieringen ger tillgång till värdefulla verktyg för att kontinuerligt utveckla destinationens hållbarhetsarbete, såväl för besöksnäringsföretagen som för den hitresta besökaren, poängterar de.

- Varje val du gör som människa påverkar planetens framtid. Som besökare i Järvsö kan du bli en del av vårt arbete för att minska turismens klimatavtryck utan att ge avkall på den egna upplevelsen, säger Anna-Lena Wallin och fortsätter:

- Certifieringen är ett kvitto, inte på att vi är färdiga utan på att vi har en långsiktig strategi och en organisation som säkerställer att vi fortsätter bli bättre på alla aspekter av hållbarhet.

Fakta hållbarhetscertifiering

Destination Järvsö AB har valt att hållbarhetscertifiera destinationen, en målsättning som delas och stöttas av Ljusdals kommun. Certifieringen utfärdas av Global Sustainable Tourism Council (GSTC) och är sprungen ur FN:s Agenda 2030. I certifieringssammanhanget är Järvsö socken det geografiska område som erhåller certifieringen, men arbetet är detsamma inom hela destinationens verksamhetsområde.

Destination Järvsö AB har satt målet högt, endast några få destinationer globalt uppfyller de hårda kriterierna för denna internationella certifiering som revideras årligen och behandlar alla tre dimensioner av hållbarhetsbegreppet; ekologisk, ekonomisk och social /etisk hållbarhet. Valet att certifiera sig gjordes av flera anledningar, men viktigast är att man vill kunna mäta sig själv och på så vis veta hur man kan förbättra sig. Att låta en extern part granska arbetet borgar för att man agerar transparent, tar lärdomar och arbetar med ständiga förbättringar.

Kontakt

Johanna Sjölund
Hållbarhetssamordnare, Ljusdals kommun
johanna.sjolund@ljusdal.se
0651-180 00

Roland Hamlin
Projektsamordnare, Ljusdals kommun
roland.hamlin@ljusdal.se
0651-180 86

Anna-Lena Wallin
Projektledare, Destination Järvsö
annalena.wallin@jarvso.se
0651-403 06

Fredrik Vest
Marknad och kommunikation, Destination Järvsö
fredrik.vest@jarvso.se
0651-403 06