Järvsö Bergscykelklubb får stöd från Arvsfonden

Järvsö Bergscykelklubb kan fortsätta utveckla cykeldestinationen Järvsö och bygga en spontanidrottsplats, en skills park, efter beviljat stöd om fem miljoner kronor från Arvsfonden.

Det påbörjade bygget av en pumptrack i centrala Järvsö kan nu utvecklas till att bli en hel spontanidrottsplats, en skills park öppen för alla att ha kul på hjul. Förutom en pumptrack ska spontanidrottsplatsen ha balans- och träningsområden samt hoppområde med hopp i varierande storlek som passar barn och unga från åtta år och äldre. Parken ska vara tillgänglighetsanpassad för personer med funktionsnedsättning.

I februari 2019 beviljade kommunstyrelsen i Ljusdals kommun ett räntefritt lån till cykelprojektägaren Järvsö Bergscykelklubb som delfinansiering i byggandet av en pumptrack. Klubbens cykelprojektet verkar för att Järvsö ska bli en cykeldestination i världsklass. Ljusdals kommun har en representant i cykelprojektets styrgrupp.

Allmänna arvsfonden stöttar engagemang som finns hos föreningar och organisationer så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och för personer med funktionsnedsättning.