Japan återkopplar om flyktingmottagandet

Kunihiko Kabe och Yukari Igarashi från Japan.

Som ett led i det samarbete som pågått sedan 2012 mellan Ljusdals kommun och Japan vad gäller kvotflyktingmottagande så gästas kommunen i dagarna av forskare från två universitet i Tokyo.

Kunihiko Kabe, som är docent vid Meiji-gakuin Universitetet i Tokyo, sambandsofficer vid den 8:e kvotflyktingmottagningen i Japan och har författat rapporter och rekommendationer till den japanska regeringen om flyktingmottagande, gästar nu Ljusdal för femte gången. Dr Yukari Igarashi, från S:t Luke's International University är för första gången i Ljusdal och forskar kring utlandsfödda kvinnors hälsa samt informationen till dessa i samband med kriser och katastrofer.

Under sitt tredagarsbesök träffar Kunihiko Kabe och Yukari Igarashi representanter från den politiska ledningen - Sören Görgård (C) och Yvonne Oscarsson (V) - samt Kenneth Forssell, chef för kommunens integrationsverksamhet, Susanne Lidfeldt, chef för arbetsmarknadsenheten, medarbetarna vid integrationsverksamheten och andra aktörer inom kvotflyktingmottagandet i Ljusdal kommun. Syftet med besöket är bland annat att redogöra för de framsteg som har gjorts i japansk flyktingbosättning till följd av samarbetet med Ljusdals kommun.

Vid sin föredragning i Kommunhuset under torsdagen berättade Kunihiko Kabe om bakgrunden till samarbetet som inleddes då Japan sökte goda exempel på flyktingmottagande för att dra lärdom av dem. Detta förde dem till Skandinavien, Sverige, Migrationsverket och Länsstyrelsen Gävleborg, som i sin tur rekommenderade kontakt med Ljusdals kommun.
- Vi uppskattar mycket den hjälp som Ljusdals kommun bistått med i flyktingfrågorna, säger Kunihiko Kabe. Vi har i olika konstellationer besökt kommunen ett antal gånger sedan 2012 och varje gång vi har varit här så har vi fått mer kunskap med oss hem som vi har kunnat dra stor nytta av i vårt eget arbete.

Japan har haft ett mottagande av kvotflyktingar sedan 2009 och totalt har hittills 45 familjer från Thailand och Malaysia tagits emot och integrerats i det japanska samhället. För närvarande pågår nya projekt för flyktingbosättning bl.a. i staden Kure, och om de faller väl ut så kan det leda till en ökning av flyktingmottagandet i Japan både vad gäller antal och nationaliteter.

- Japan är det första landet i Asien som tar emot kvotflyktingar, berättar Kenneth Forssell, chef för integrationsverksamheten i Ljusdals kommun, och har som sådant potentialen att inspirera andra asiatiska länder så att fler flyktingar i världen kan få skydd, vilket skulle ge samarbetet mellan oss och Japan ett viktigt globalt mervärde.

Under torsdagen berättade Yukari Igarashi också om de effekter som tsunamin (flodvågen) hade år 2011 i Japan, med fokus på kvinnliga flyktingars hälsa och de erfarenheter som gjordes kring den information som riktades till flyktingarna vid krisen.
- Vi hade ju själva en kris i somras då branden härjade i vår kommun, sade Kenneth, visserligen av mindre omfattning än tsunamin, men kan i vår tur lära oss mycket av Japan som har stor erfarenhet av naturkatastrofer och arbetet kring dessa.

På det fortsatta programmet under tredagarsbesöket står bl.a. ett möte med den Internationella Kvinnoföreningen i Ljusdal, information om de två projekten Skogståget och eXtra-stöd Ljusdal samt en bandymatch.