IVO har godkänt åtgärderna som kommunen vidtagit

I mitten av april skickade arbetsmarknads- och socialnämnden en anmälan enligt lex Sarah till IVO som handlade om felaktigt utlämnande av dokument. IVO, Inspektionen för vård och omsorg har nu granskat utredningen och åtgärderna som kommunen vidtagit.

IVO:s bedömning är att utredningen följer gällande bestämmelser och att åtgärderna som vidtagits för att förhindra att liknande missförhållande inträffar igen är tillräckliga. I och med det avslutas ärendet hos IVO.