Inloggningsproblem i SchoolSoft

För närvarande har vi ett tekniskt problem av länkningen mellan IST och SchoolSoft som medför att vårdnadshavare inte kan logga in i Schoolsoft.

Vissa användare kan logga in men dessvärre inte läsa utskickad information såsom veckobrev. Detta fel gör även att det är problem med att registrera tider för elever på fritids och barn på förskola.

Vi arbetar aktivt på att hitta en lösning men tills felet är åtgärdat behöver vi hitta andra sätt att kommunicera.

De som behöver ändra tider för barn i förskola och elever på fritids meddelar dessa direkt till personalen på plats. Grundskolans klasslärare/mentor kommer att skicka ut information om skolstarten via mail och gymnasieskolan lägger ut information på sin hemsida slottegymnasiet.se

Kontakt
Om du behöver hjälp eller vill ha mer information kontakta i första hand ditt barns klasslärare/mentor, förskolans personal eller personal på fritids i andra hand nedanstående personer

Förskola/fritids:
Linda Röjd, telefon 0651-186 01

Grundskola
Joakim Sundberg, telefon 0651-180 32
Malin Gadelius, telefon 0651-182 03

Gymnasieskola
Linda Mårtensson, telefon 0651-76 14 30

Vi beklagar naturligtvis detta men hoppas ni har överseende med de tekniska problemen!