Information om trygghetsnav

Vid strömavbrott och när det är kallt ute kan du behöva värme eller få annan hjälp. Då finns trygghetsnav med kommunens personal - dygnet runt.

Vid en kris fungerar Ljusdals kommun äldreboenden i Los (Furugården) och Ramsjö (Nyhem) som trygghetsnav dit människor kan komma för att få hjälp.

Torsdagen den 8 februari var kommunpersonal med ansvar för dessa frågor och polisen på besök i Ramsjö och fem dagar senare i Los för att informera allmänheten och ta emot synpunkter.

På trygghetsnavet finns möjlighet att få värme, vatten, information, stöd, och vid behov hjälp med att ringa 112 via särskild kommunikationsutrustning. Vid svåra förhållanden finns det även möjlighet att få något att äta och en sovplats någon enstaka natt.

Hjärtstartare, som både allmänhet och personal kan använda, finns alltid på äldreboendena.

Kontaktperson:
Olle Björk
Säkerhetssamordnare, räddningstjänsten Ljusdals kommun
Tel: 0651-180 25
E-post: olle.bjork@ljusdal.se

Kontakt med äldreboenden som kan bli trygghetsnav vid en kris:
Los, Furugården, tel 0651-185 93
Ramsjö, Nyhem, tel 0651-188 75