Information om förslag att stänga Lillhaga förskola och Rubinen på Ämbarbo förskola

Det pågår ett större omställningsarbete inom utbildnings­förvaltningen för en ekonomi i balans, bland annat utifrån särskilda direktiv från budgetberedningen om kraftigt höjd nivå av ekonomisk restriktivitet. Förskolorna är också inkluderade i omställningsarbetet och nu har ett förslag som gäller Ljusdalsområdet, lagts fram av förskolerektorerna.

Förslaget innebär att avdelningen Rubinen på Ämbarbo förskola och Lillhaga förskola kan komma att stänga i och med höstterminen 2021. Utbildningsnämnden får information om förslaget på sitt möte den 21 januari, och det eventuella beslutet om stängning ska fattas av nämnden på deras möte den 25 februari.

Bakgrunden till förslaget är också minskat antal förskolebarn i centrala Ljusdal. Från de stora årskullarna 2015 och 2016 går 160 barn vidare till grundskolan och samtidigt visar prognosen att antalet barn i årskullarna på väg in i förskolan är betydligt färre. Det medför att beläggningen på förskolorna sjunker och tomma platser driver alltid kostnader, oavsett verksamhet.

Mellan nämndens möten, 21 januari och 25 februari, ska riskbedömningar med facken göras och information och förhandling enligt MBL ska hållas.