Inbjudan till samråd om vindkraft

Vindkraftverk

Den 22 mars anordnas, i enlighet med miljölagstiftningen, ett samråd av Arise AB gällande dess ansökan om etablering av en vindkraftpark vid Kölvallen, Kårböle.

Kölvallen Vind AB (ett dotterbolag till Arise AB) planerar att söka tillstånd hos Ljusdals kommun för en vindkraftpark vid Kölvallen, och bjuder därför - i enlighet med miljöbalken (6 kap. 29§) - in allmänheten till ett samråd torsdag den 22 mars kl. 17.00 - 21.00 på Värdshuset Pilgrimen i Kårböle.

Företaget visar där en utställning som innehåller kartor, fotomontage samt miljökonsekvensbeskrivning. I samband med själva presentationen som börjar kl. 18 besvarar företaget även frågor och tar emot synpunkter.

Utställningen går även att ta del av på Los bibliotek 5 mars - 21 mars och hos Plan och Bygg på plan 4 i Kommunhuset, Ljusdal, 23 mars - 10 april.

Underlag för samrådet går att beställa i pappersformat från Arise och finns att se digitalt på Arises hemsida.

Frågor och synpunkter kan, förutom vid samrådet i Kårböle, även lämnas skriftligen t.o.m. den 10 april 2018 till följande adresser:

Kölvallen Vind AB
c/o Arise AB
Box 808
301 18 Halmstad

info@arise.se

Kontaktperson: Jennie Mantefors, Arise AB, tfn 010-450 71 20.