Inbjudan till konferens om EU-medel

Bildmontage på inbjudan till konferens

Konferensen, som riktar sig till alla intresserade, berör framtiden för länets kommuner när det gäller att skapa projekt med hjälp av EU:s strukturfonder. Den hålls i Gävle tisdag den 17 april.

Initiativtagare är SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och CEMR (The Council of European Municipalities and Regions, SKL:s motsvarighet på EU-nivå).

Regional och lokal utveckling utan EU-medel - går det? Vad händer med våra regionala utvecklingsmedel efter 2020? Det finns en risk att EU:s sammanhållningspolitik förändras i framtiden, vilket kan innebära att en stor del av strukturfondsmedlen försvinner. För att påverka förutsättningarna för en fortsatt framgångsrik utveckling vill Region Gävleborg bjuda in till en dialog där värdet av en fortsatt sammanhållningspolitik efter 2020 lyfts.

Anmälan behöver göras senast den 31 mars via länk i denna konferensinbjudan, där du också hittar kontaktuppgifter och programpunkterna för dagen.

Anmälan är bindande, men det är kostnadsfritt att delta.