Hur borde Ljusdals kommun arbeta med besöksnärings/turistinformation?

Ska man ha en fysisk turistbyrå, på en och samma plats, eller ska den åka runt i kommunen eller kanske bara vara digital?

Vad betyder platsvarumärke och hur använder vi den när vi marknadsför kommunen?
Var med och ge din syn på dessa och andra frågor!

Vi håller ett fysiskt/digitalt möte den 8 december, anmäl dig här senast den 6 december: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=c2f7a93e15d6