Hjälmanvändningen ökar i Ljusdals kommun

Cykel- och mopedhjälmsanvändningen ökar i Ljusdals kommun. Det visar årets statistik från Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF.

Årets mätningar är färdigställda och resultatet för Ljusdals kommun är positivt. 2018 ligger statistiken för cykelhjälmsanvändning på 53 procent baserat på 321 observationer, det vill säga att 169 av 321 observerade cyklister bar hjälm. Cykelhjälmsanvändningen har ökat stadigt både bland barn och vuxna i kommunen sedan 2015 då resultatet var 23 procent jämfört med årets 53 procent. 2016 låg siffran på 28 procent och 2017 på 38 procent.

Mopedhjälmsanvändningen för 2018 ligger på 100 procent grundat på 28 observationer, det vill säga samtliga 28 observerade mopedister använde hjälm. Även 2015 och 2017 bar 100 procent av de som observerats hjälm. 2016 var resultatet något lägre då det låg på 97 procent.

Ljusdals kommun ligger bättre till i statistiken för 2018 jämfört med Gävleborgs län totalt. Andelen mopedister i hela Gävleborgs län som använde hjälm är 97 procent grundat på 287 observationer. Utifrån totalt 4 198 observationer av länets cyklister använde 38 procent hjälm. Nationellt har cykelhjälmsanvändandet ökat med två procentenheter sedan 2017.

Enligt NTF dog 26 cyklister i trafiken 2017, cirka 2 000 skadades allvarligt och 240 cyklister skadades mycket allvarligt.

NTF:s undersökning 2018 har genomförts under perioden 15 april till 15 juni. Cyklister och mopedister har observerats under tre timmar i varje kommun på samma platser och tidpunkter som använts i tidigare års mätningar.