Helikopterburna mätningar över Ramsjö

Med start på måndag och två veckor framåt ska Sveriges geoligiska undersökning genomföra geofysiska flygmätningar på låg höjd i området mellan Östavall och Ytterhogdal. I Ljusdals kommun rör undersökningsområdet Ramsjö.

Mätningarna utförs av det kanadensiska företaget Geotech Ltd. Helikoptern flyger på cirka 150 meters höjd och har en mätram som hänger under helikoptern på cirka 80 meters höjd över marken.

Mätningen utförs längs linjer med nordostlig riktning och med 500 meter linjeavstånd. Ingen mätning utförs inom tätbebyggda områden och piloterna försöker även att undvika att flyga över hagar med tamdjur.

Piloterna är erfarna och specialutbildade för flygning på låg nivå. Undersökningen görs med ett geofysiskt instrumentsystem som registrerar markens elektriska ledningsförmåga.

Syftet är att kartlägga berggrunden.

För mer information, kontakta:
Lena Persson, SGU, lena.persson@sgu.se, 018-17 93 12

Läs mer:
www.sgu.se/flyggeofysisk-matning

Förstora bilden

Område för helikoptermätning. Klicka på kartan för att förstora kartbilden.