Här kan du vara - ny inriktning för Stenegård i Järvsö

Foto: Stenegårds trädgård med vy mot lusthuset.

Stenegård. Ett grönt vardagsrum för kommunens invånare, en trädgård för rekreation och rehabilitering samt en jordmån för civilsamhällets aktörer och för företag inom kultur, hantverk, hälsa och lokal mat.

Den 26 november tog kommunstyrelsen beslut om Stenegårds inriktning för åren 2021-2025. Med ledorden Här kan du vara, ska Stenegård bidra till att göra Ljusdals kommun välkänd i Sverige, öka inflyttning och kompetensförsörjning i kommunen samt stärka besöksnäringen. Fokus under femårsperioden ligger på ökad hållbarhet, såväl ekonomisk som social och ekologisk.

Stenegård i Järvsö är en både en kommunal enhet och en kommunal fastighet. Ett besökscentrum för Världsarvet Hälsingegårdar och ett besöksmål med trädgård, grönsaksodling och örtagård. Åren 2016-2020 har Stenegårds inriktning varit Skapa upplevelser tillsammans.