Har du koll på radonhalten?

Radon är en gas som varken syns eller luktar och som finns naturligt i mark, vatten och luft. Den kan i för höga halter vara hälsofarlig, därför rekommenderas mätning av radonet i bostäder.

Mer information om radon och hur mätningen går till hittar du på här på kommunens hemsida samt på länsstyrelsens och Boverkets webbplatser. Se länkar under Relaterade sidor.

Från och med 1 juli 2018 kan ägare av småhus ansöka om bidrag hos länsstyrelsen för att täcka upp till halva kostnaden för radonsanering.