Har du koll på ditt brunnsvatten i sommar

Livsmedelsverket gick den 11 juni ut med ett pressmeddelande som påpekar vikten av att regelbundet kontrollera tillgång och kvalitet på vattnet i den egna eller föreningens brunn då det med tanke på coronapandemin finns anledning att tro att fler än vanligt kommer att tillbringa sommaren på hemmaplan.

Omkring 2 miljoner människor i Sverige får sitt dricksvatten från egen brunn, hälften i sitt fritidsboende och hälften i sitt ordinarie boende. På Livsmedelsverkets sida www.livsmedelsverket.se/egenbrunn finns råd och information om hur du kontrollerar din brunn och vilka åtgärder du kan vidta för att skydda ditt dricksvatten.

Kontakta oss om du har frågor:

Ann-Catrin Stolt
Vik. Miljöchef
0651-180 19
ann-catrin.stolt@ljusdal.se

Andreas Eriksson
Miljöinspektör
0651-181 35
andreas.eriksson@ljusdal.se