Hanterar du livsmedel i sommar?

Hamburgare

Kommer du att ha sommarcafé, glasskiosk, medverka på marknad, sälja korv och hamburgare vid sommarens fotbollsmatcher eller liknande? Kom ihåg att kolla om din verksamhet behöver registreras även om den bara bedrivs under sommaren.

Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska vara registrerade om detta sker tillräckligt ofta och har en viss grad av omfattning. Miljöenheten gör alltid en bedömning från fall till fall.

Läs mer om registrering av livsmedelsverksamhet på Livsmedelsverkets hemsida respektive miljöenhetens sidor.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta miljöenheten via kommunens växel 0651-180 00.