Hälsingemodellen – första steget för räddningstjänstens nya ledning

En ny lag ska göra att räddningstjänsterna i kommunerna ska stå bättre rustade inför stora kriser och händelser. Ljusdal ingår Hälsingemodellen och utökar både ledning och samarbeten.

För sju år sedan härjade de omfattande bränderna i Västmanlands skogar, 2018 upprepade sig katastrofen i Ljusdals kommun. Med hjälp av en ny lagstiftning från regeringen ska ett större samarbete mellan bland annat de kommunala räddningstjänsterna göra ett mer effektivt arbete vid större kriser och händelser.

- Under 2021 har vi tid på oss att bygga upp en ny ledningsorganisation, och det tänker vi göra i två steg, säger Peter Nystedt, räddningschef, Ljusdals kommun.

Hösten 2020 har samtliga räddningstjänstorganisationer i Hälsingland arbetat fram en så kallad Hälsingemodell. Det innebär att ledningsnivåerna utökas från två till tre. Det är det första steget inför den stora sammanslagningen.

- Styrkeledare kommer finnas vid varje räddningsstation i hela Hälsingland, och två yttre befäl i tjänst. Ett i öst, och ett i väst. Räddningschef i beredskap ska fungera över hela Hälsinglands geografiska område, säger Peter Nystedt.

Den nya lagen om krav på utökad ledningsförmåga träder i kraft den 1 januari 2022. Det innebär att Hälsingemodellen får en större kostym att fylla och beredskapsområdet kommer sträcka sig långt utanför landskapsgränsen.

- Det geografiska området som det är tänkt att vi ska ingå i är ett samarbete med Gästrikland och Dala Mitt. Tanken är att vi från 1 januari 2022 ska slå ihop våra påsar, säger Peter Nystedt, räddningschef i Ljusdals kommun.