Gul varning för snöfall i Hälsingland

Ett snöfallsområde drar in under tisdagsmorgonen över västra och norra Hälsingland. Snöfallet väntas ge snömängder på 5 till lokalt 10 cm.

Snöfallet följs av mildare luft som kan smälta en del av snön, därefter väntas en kall natt då blöta vägar kan frysa på.

Det här kan göra att störningar i morgontrafiken på grund av halka, snömodd, dålig sikt kan uppstå. Se till att planera ditt resande då begränsad framkomlighet på vägar som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor kan förekomma.

Det är risk för förseningar inom buss- och tågtrafiken samt inställda avgångar. Håll dig uppdaterad om trafikläget om du ska resa.
Störningar i el- och telenätet kan förekomma då luftburna elledningar kan påverkas vid en temperatur nära noll grader.

Du kan hålla dig uppdaterad på SMHI:s egen sida; www.SMHI.se