Gul varning för ishalka i Hälsingland

Ett regnområde som på många håll faller på kalla vägbanor kan påverka trafikanter i Hälsingland från sena onsdagseftermiddagen.

Risk för ishalka finns när vädret klarnar och våta vägbanor kan frysa till. 

Hur kan det påverka mig?

- Trafikanter uppmanas att anpassa hastigheten efter väglaget

- Trafiken går långsammare på grund av halka vilket gör att restiden påverkas

- Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor

- Risk för förseningar och inställda avgångar inom buss-, tåg- och flygtrafik.