Gödseldispens en svår fråga

Med anledning av att det har regnat mycket under hösten har miljöenheten fått en del frågor kring dispenser för lantbrukens spridning av gödsel. Generellt sett är det svårt att få sådan.

Gödsel bör spridas innan tjälen men det har i och med mycket regnande blivit svårt i år. Dels är det svårt att komma ut på åkrarna, dels får gödsel enligt lag inte spridas på mättad mark som efter långa regnperioder.

Det kan dessutom vara svårt att få dispens men extrem väderlek kan vara orsak till att sådan beviljas i enskilda fall. Innan dispens söks bör andra alternativ ha utretts. Det kan till exempel vara att undersöka möjligheten att lagra gödsel på annan plats eller att styra spridningen till tidig vår.

En eventuell dispens kommer att förenas med försiktighetsmått och begränsningar. En dispens från kraven i miljölagstiftningen medför även undantag från tvärvillkor kopplade till lagkravet men medför inte att man får undantag från specifika skötselkrav för miljöersättningar.

Miljöenheten på kommunen kan svara på frågor kring dispensansökningar och ansökningsblanketter.

Kontaktperson:
Ann-Catrin Stolt
Miljöinspektör, Ljusdals kommun
Tel: 0651-180 19
E-post: ann-catrin.stolt@ljusdal.se