God och nära vård – ett omställningsarbete med personen i fokus

Omställningsarbetet God och nära vård handlar både om att förebygga ohälsa i alla åldrar, och att jobba för smartare och bättre sätt att ta hand som de som är sjuka. Ljusdals kommun satsar på ökad samverkan, såväl inom kommunen som med Region Gävleborg, för att på bästa sätt tillgodose de behov som finns.

Omställningen God och nära vård är en överenskommelse mellan regeringen och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, om att vidareutveckla hälso- och sjukvården med primärvården som nav. Målet i omställningen är en nära och samordnad vård som stärker hälsan, där både kunden och närstående ska kunna vara delaktiga i vård och behandling.

Ljusdals kommun arbetar redan på flera områden för att underlätta för sina brukare, kunder, klienter, anhöriga, barn, vårdnadshavare och personal. Några exempel på insatser är hemsjukvården, Familjeteamets olika utbildningar för vårdnadshavare, elevhälsan, bedömningsbilen i Los och trygghetstelefon för äldre.

- Nästa steg i God och nära vård är att vi ska titta på hur vi kan samverka ännu bättre både inom kommunen mellan förvaltningar och tillsammans med Region Gävleborg, för kundens bästa, säger Ingrid Sundström, chef för omsorgsförvaltningen.

I september tillträdde Anneli Samuelsson som samordnare för länets kommuner med placering i Gävle kommun. Nyligen har Camilla Holmström, sjuksköterska inom hemsjukvården, utsetts till kontaktperson för God och nära vård i Ljusdals kommun.

Överenskommelserna I God och nära vård omfattar hälso- och sjukvård och insatser som är offentligt finansierade, oavsett vem som utför dessa. Det betyder att såväl regioner och kommuner som privata aktörer som bedriver offentligt finansierad hälso- och sjukvård, omfattas.