Glaskross på lekplats i Ämbarbo

Vid två tillfällen under sommaren har glaskross påträffats på lekplatsen vid Torsvägen i Ämbarbo. Glaset har varit spritt över lekplatsen och Ljusdals kommun har polisanmält dessa händelser.

Ljusdals kommun och kringboende har med jämna mellanrum tillsyn av platsen för att undanröja risker. Polisen ber vårdnadshavare att vara extra uppmärksamma innan barnen leker på platsen.
- Detta är en av våra finaste lekplatser och det är med stor sorg vi uppmanar till försiktighet, säger Emma Nordebo Snygg, gatu- och parkchef i Ljusdals kommun.