Gärdegården i Ljusdal läggs ned

Omsorgsnämnden beslutade den 13 maj att fortsätta nedläggningen av de resterande 12 platserna på vård- och omsorgsboendet Gärdegården i Ljusdal.

Nedläggningen sker under 2020 mot bakgrund av nödvändiga strukturella förändringar för en ekonomi i balans.

Kunder och kundernas anhöriga kommer att kontaktas av enhetschef för mer information.