Fyra föreningar får bygdemedel

Styrelsen för Svartvallsbergets vindkraftsfond har fördelat bygdemedel bland föreningar i Färila och Ljusdal.

Bygdemedel för vindkraftanläggningar är en kompensation från exploateringsföretagen för nyttjande av kommunens naturresurser. Medlen ska vara till nytta för lokalsamhället, d.v.s. för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.

Vid sammanträdet den 23 maj gick styrelsen för Svartvallsberget igenom varje enskild ansökan om bygdemedel, projektens ändamål, omfattning, totalkostnad och finansiering samt på vilket sätt den gynnar den berörda bygden och enades sedan om utdelning av sammanlagt 54 000 kr i bygdemedel till fyra utvalda föreningar för följande ändamål:

  • Sjövästa Bygdegårdsförening 20 000 kr för installation av värmepump
  • Färila Hembygdsförening 12 000 kr för renovering av tak på kornlada
  • Ljusdals Gymnastikförening 12 000 kr för att utveckla träningsmöjligheter och inköp av utrustning
  • Föreningen Logen No 2036 Ljusbringaren 10 000 kr för ridå med backdrops

Kontakt

Tom Westerberg
Ekonomichef
Ljusdals kommun
0651-180 00
tom.westerberg@ljusdal.se