Funktionshinderfrågor: Välkommen till digital två-dagarskonferens

1-2 december bjuder Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet in till digital konferens. Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla. Välkommen med din anmälan senast 23 november.

Dagarna innehåller fem fokusområden:

  • Ledning och styrning av funktionshinderspolitiken
  • Demokrati och inflytande
  • Effekter och lärdomar av pandemin hos personer med funktionsnedsättning
  • Upphandling som verktyg för tillgänglighet och universell utformning
  • Funktionshinderspolitik och integration

Ta del av dagarna i sin helhet eller endast de fokusområden du är intresserad av.

Med konferensen uppmärksammar arrangörerna den internationella Funktionshinderdagen som infaller den 3 december 2021.