Fullmäktigesammanträde inställt

Mötesklubba

Det sammanträde som kommunfullmäktige i Ljusdal planerat att ha måndag den 20 maj är inställt på grund av för få ärenden.

De ärenden som var inplanerade förs nu över till nästa fullmäktigemöte som hålls måndag den 10 juni.