Meny
Sök

Frivilliga krafter prisade

Frivilligstipendiaterna Maggie Ström och Karl-Erik Wigholm med omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson.

I samband med den internationella frivilligdagen tilldelades idag Maggie Ström och Karl-Erik Wigholm Ljusdals kommuns frivilligstipendium.

På den internationella frivilligdagen anordnade frivilligcentralen en föreläsning med Christer Stenberg och utdelning av Ljusdals kommuns frivilligstipendium 2017.

Christer föreläste engagerat om kraften i civilsamhället och efter en fikapaus delades omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson ut frivilligstipendiet till Maggie Ström och Karl-Erik Wigholm. Det var rörda och överraskande stipendiater som mottog prissumman på 10 000 kronor vardera, blommor och diplom.

Stipendiet, som är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom det sociala området, delas ut årligen av omsorgsnämnden till organisationer, sammanslutningar eller personer som är bosatta och verksamma i Ljusdals kom­mun eller har annan speciell anknytning till kommunen.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320