Frirumsstipendium utdelat

Utdelning av frirumsstipendium.

Utbildningsnämnden har delat ut Ljusdals kommuns frirumsstipendium till Gärdeåsskolan, Loos skola samt Stenhamreskolan för tre olika projekt.

60 000 kr delades ut till Gärdeåsskolan för studieresa till Naturhistoriska riksmuseet, 31 500 kr delades ut till Loos skola för utveckling av skolgård med uteaktiviteter och 8 500 kr gick till Stenhamreskolan för utveckling av matematikundervisning.

På bilden ses Mattias Danneteg, rektor för Gärdeåsskolan, och Bodil Grahn, rektor för grundsärskolan, som just tagit emot diplom och blommor av Allan Cederborg (M), utbildningsnämndens ordförande, och Christina Bohlin (S), utbildningsnämndens vice ordförande.

Genom frirumsstipendiet vill utbildningsnämnden uppmärksamma goda exempel som kan bidra till ökad måluppfyllelse. Stipendiet delas ut årligen och kan sökas av alla verksamheter inom utbildningsnämndens ansvarsområde.

Stipendiesumman är på 100 000 kronor och kan delas av minst två, max tre projekt per år.