Fortsatt arbete för bostadsbyggande på Östernäs

Östernäs

Nu tas det första spadtaget för att bygga Ljusdals köpings nya stadsdel! Detta stora område skapar framtidstro och stora möjligheter för Ljusdals kommun där vi redan har flertalet förfrågningar från företag som vill bygga på Östernäs – Markus Evensson (S), kommunstyrelsens ordförande

Sanering av förorenad mark inom det före detta sågverksområdet på Östernäs påbörjas den 1 juni. Arbetet sker för att möjliggöra bostadsbyggande på platsen och beräknas ta 6-8 veckor. Under denna period kommer området norr om Östernäsvägen att vara delvis avstängt, men detta innebär ingen minskad tillgänglighet till de olika fritidsanläggningar som finns på Östernäs.

Saneringen finansieras med bidrag från Naturvårdsverket och via Ljusdals kommun som är huvudman för åtgärden. Arbetet bedrivs i nära samverkan med länsstyrelsen Gävleborg som är tillsynsmyndighet för Östernäsområdet.

Syftet är att det efter saneringen skall vara möjligt att bygga bostäder på Östernäs, som med sitt läge nära vatten, resecentrum m m har stor potential att erbjuda ett attraktivt boende.

Ljusdals kommun tar fram nya detaljplaner och ett kvalitetsprogram som ska ge förutsättningar och visa på önskad inriktning för Östernäsområdets fortsatta utveckling.

Kontakt:
Rolf Berg
0651-180 33
rolf.berg@ljusdal.se