Försvardirektören besökte Ljusdals kommun

Johan Höglund, försvarsdirektör Länsstyrelsen Gävleborg, Markus Evensson (S) kommunstyrelsens ordförande och Nicklas Bremefors, kommunchef Ljusdals kommun.

Johan Höglund är ny försvardirektör på Länsstyrelsen Gävleborg sedan april i år. Den 29 september besökte han Ljusdals kommun för att lära känna vår kommun och berätta om sitt arbete och länsstyrelsens roll i krisberedskap.

På mötet diskuterades bland annat krisberedskap och civilt försvar, arbete under coronapandemin, skogsbränderna i Ljusdals kommun 2018 samt utmaningar och behov i framtiden.

Från Ljusdals kommun deltog Josefin Jarlheden, säkerhetschef, Nicklas Bremefors, kommunchef, Mikael Björk, biträdande kommunchef, Markus Evensson (S), kommunstyrelsens ordförande och Lena Svahn (MP), kommunstyrelsens vice ordförande.