Forssell tillförordnad förvaltningschef

Kenneth Forssell, verksamhetschef för Ljusdals kommuns integrationsverksamhet, föreslås bli tillförordnad chef för omsorgsförvaltningen från och med 1 augusti.

Anledningen till att kommunstyrelsen gett kommunchef Nicklas Bremefors i uppdrag att ordna detta är att nuvarande chefen för omsorgsförvaltningen, Mikael Björk, har fått tjänsten som biträdande kommunchef/chef för kommunstyrelseförvaltningen som han tillträder 1 augusti.

Från och med 1 januari 2019 delas omsorgsnämnden och omsorgsförvaltningen i en arbetsmarknads- och socialnämnd med tillhörande förvaltning samt en omsorgsnämnd/-förvaltning.

En utredning om hur dessa förvaltningar ska organiseras har inletts och efter sommaren presenteras resultatet. Under hösten ska också förvaltningschefer för dessa båda nya förvaltningar anställas. Kenneth Forssells tillförordnande föreslås gälla tills de båda nya förvaltningscheferna är på plats.

Kontakt:
Nicklas Bremefors
Kommunchef, Ljusdals kommun
Tel: 0651-180 00
E-post: nicklas.bremefors@ljusdal.se